OPŠTI USLOVI

STAROST: Minimalna starosna granica vozača je 25 godina. Vozači između 21 I 24 godine mogu iznajmiti vozila A, B I K kategorije uz plaćanje dodatne naknade (takse) za mlade vozače (YDS). Vozači preko 71 godine starosti su podložni dodatnoj naknadi za starije vozače (SDS). Vozači sa probnom vozačkom dozvolom ne mogu iznajmiti vozilo.

NAKNADA (TAKSA) ZA MLADE VOZAČE: Neophodno Naknada za mlade vozače (YDS) omogućava klijentima, starosti između 21 I 24 godine, rentiranje vozila A,B I K grupe, pod uslovom da poseduju važeću vozačku dozvolu B kategorije najmanje 12 meseci od datuma preuzimanja vozila, uz dodatnu naknadu (taksu) u iznosu od €7/ po danu, sa maksimalnim iznosom naknade €70.

NAKNADA (TAKSA) ZA STARIJE VOZAČE: Vozači preko 71 godine starosti, podložni su plaćanju dodatne naknade za starije vozače u iznosu od 7€ / po danu, sa maksimalnom iznosom naknade 70€.

VOZAČKA DOZVOLA: Neophodno je posedovanje vozačke dozvole koja je važeća najmanje godinu dana (za državljane zemalja koje ne pripadaje EU, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola).

GREJS PERIOD: Na kraju najma Hertz omogućava dodatni rok od 29 minuta za povratak vozila posle ugovorenog vremena koji se ne naplažuju. Posle 29 minuta omogućeni period ističe , a zakupcu će biti naplaćen ceo sledeći dan.

NAČINI PLAĆANJA: Vozač mora imati važeću kreditnu ili debitnu karticu koja je prihvaćena od strane Hertz-a za sve potrebne iznose pred-autorizacije kao i naplatu i podmirivanje finalnih troškova najma.

ODGOVORNOST TREĆEG LICA (TPL): Covers the rented vehicle for claims from property damage and third party personal injury or death to the amounts specified by Serbian Law. 

PREVREMENO VRAĆANJE / PRODUŽENJE NAJMA: Nema povrata novca za bilo koji neiskorišćen vaučer/dan najma.Produženje trajanja najma treba da se dogovori sa Hertz Srbija najmanje 48 sati pre predvidjenog/rezervisanog isteka najma, naplaćuje se po važećoj prodajnoj tarifi.

ODGOVORNOST KORISNIKA NAJMA: U slučaju štete ili gubitka iznajmljenog vozila ili njegovog dela, kao i u slučaju požara, lomljenja stakala ili krađe, KORISNIK najma ili bilo koje dodatno ovlašćeno lice snose odgovornost u potpunosti.

SAOBRAĆAJNE KAZNE: Kazne i dodatne administrativne zabrane koje su proistekle iz prekršaja bilo kog člana Zakona o saobraćaju Republike Srbije tokom perioda najma padaju isključivo na teret KORISNIKA najma. Ukoliko postoje bilo koji dodatni administrativni troškovi, u iznosu od 15EUR+PDV, biće plaćeni od strane KORISNIKA najma.

NAKNADA ZA PRELAZAK GRANICE: Svim vozilima, osim luksuznih kategorija, dozvoljeno je putovanje u inostranstvo po specijalnim uslovima i samo uz zahtev lokalnoj kancelariji Hertz-a. Zahtev se mora podneti pre datuma preuzimanja i trošak isnosi 35€. Vožnja do Albanije & Kosova nije dozvoljena.

OSNOVNO /SUPER OSIGURANJE (CDW/SCDW): Odgovornost klijenta za štetu na iznajmljenom vozilu može se smanjiti, prema uslovima i odredbama Ugovora o zakupu, na minimum naplate 500€ za grupe A, B, K, V1 700€ za grupe C, D, L, M, V2, V3, 900€ za grupu N  1.300€ za grupe YL, V4 plaćajući dnevno naknadu u iznosu od 10€, 14€  i 25€.

Zakupac može smanjiti gornju odgovornost na minimalnu naknadu od 150€ za grupe A, B, K,V1 200€ za grupe C, D, L, M, V2, V3, 300€ za grupu N, 400€ za grupe YL,V4 kupovinom dodatnog dnevnog pokrića , plaćanjem dodatne dnevne takse od 6€, 9€, 12€ i 16€.

Super osiguranje može biti prihvaćeno nakon prihvatanja Osnovnog osiguranja. Super osiguranje ne pokriva troškove izgubljenih dokumenata, štetu na gumama i štete prouzrokovane na podvožju vozila.

OSIGURANJE OD KRAĐE (TP): Odgovornost klijenta za krađu može se smanjiti na 500€ za grupe A, B, K,, V1, 700€ za grupe C, D, L, M, V2, V3, 900€ za grupu N, 1.300€ za grupe  Y, Z, V4 plaćanjem dodatne dnevne naknade od 5€, 7€,  €9 i 12€.

SUPER COVER (SC): Klijent može biti pokriven (sa 0 učešćem) u slučaju totalne štete ili krađe Hertz vozila pod uslovom da je zakupac prethodno prihvatio određene troškove pokrića osnovnog osiguranja, super osiguranja i zaštite od krađe, ili ukoliko ima rezervaciju koja uključuje ova osiguranja, dodatnim plaćanjem dnevne takse u iznosu od 3€ za grupe A, B, K, V1, 4€ za grupe C, D, L, M, V2, V3, 5€ za grupu N i 6€ za grupe  Y, Z, V4.

LIČNO OSIGURANJE OD NEZGODE (PAC): Za dnevnu naknadu od 4€ (sa maksimalnom naplatom za 15 dana) vozač i putnici su osigurani u slučaju nezgode sa iznajmljenim vozilom za medicinske troškove i gubitak života ili potpunu/delimičnu invalidnost..

OSIGURANJE VETROBRANSKOG STAKLA (WSP): Odgovornost vozača za štetu nastalu na vetrobranskom staklu automobila može se, prema uslovima i odredbama Ugovora, smanjiti na 0€, uz dodatnu dnevnu naknadu od 2€ za kategoriju vozila A,B I K, V1 3€ za kategoriju vozila C,D,L,M, V2, V3, 4€ za grupu N i 5€ za kategoriju vozila YL, V4.

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI OBRADE ŠTETE (IAF): U slučaju nezgode zbog odgovornosti klijenta, klijent je dužan da Hertz-u plati bespovratnu naknadu u iznosu od 15€ za pokrivanje administrativnih troškova.

USLOVI KORIŠĆENJA GORIVA: Za najam od 1 - 2 dana, klijent treba da vrati automobil sa istom količinom goriva koja je prikazana prilikom preuzimanja vozila. U slučaju da klijent vozilo vrati sa manjom količinom, biće mu naplaćena vrednost goriva koja nedostaje. Pored toga biće primenjena naknada za usluge dolivanja goriva koja danas iznosi 15€.

Za trajanje najma od tri (3) ili više dana, klijent je dužan da unapred plati trošak količine goriva koja se nalazi u rezorvoaru automobila u trenutku preuzimanja. U trenutku vraćanja vozila - i samo u ovom trenutku - klijent može tražiti da mu se refundira vrednost goriva u rezervoaru u tom trenutku. U ovom slučaju, ako je količina goriva u rezervoaru manja od one koju je klijent prethodno platio, primenjivaće se usluga naplate goriva, koja u ovom trenutku iznosi 15€. Bilo koji povrat novca biće procesuiran preko kreditne/debitne kartice klijenta.

Cena po litru upotrebljenog goriva je prosečna cena goriva za područje na kojem je automobil iznajmljen. Naknada za uslugu dopune goriva iznosi 15€, dok Hertz zadržava pravo da je menja u budućnosti bez prethodne najave. Sav povrat novca za gorivo, sporovi itd moraju biti rešeni sa osobljem Hertz-a u trenutku vraćanja vozila. Hertz neće razmatrati bilo kakve sporove nakon izdavanja finalne fakture. informacije o politici kompanije vezano za.

TAKSA ZA GORIVO I PONOVNO PUNJENJE: €15.

TAKSA ZA AERODROMSKE USLUGE (ASC): 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu, za najam koji je započet na aerodromu.

NAKNADA ZA ZIMSKU OPREMU: Naknada za zimsku opremu pokriva troškove izdavanja automobila sa zimskom opremom. Odnosi se na period najma od 1. Novembra do 1. Aprila - sa mogućnošću produženja.

TAKSA ZA DODATNOG VOZAČA: Za svakog dodatnog vozača biće naplaćeno 5€ po danu (sa maksimalnom naplatom za 10 dana).

SEDIŠTA ZA DECU: Dostupna na zahtev uz nadoknadu od 5€+PDV po danu (sa maksimalnom naplatom za 10 dana).

GPS: Dostupna na zahtev uz nadoknadu od 6€+PDV po danu (sa maksimalnom naplatom za 10 dana).

TAKSA ZA PREUZIMANJE/ISPORUKU: Usluga isporuka/preuzimanje vozila van kancelarija Hertz-a je moguća na zahtev. Minimalna naplata za isporuku/preuzimanje vozila blizu kancelarija Hertz-a je 15€ po isporuci/preuzimanju. Isporuka/preuzimanje vozila nakon radnog vremena se naplaćuje 25€/po slučaju.

DOSTUPNOST FLOTE: Hertz zadržava pravo da pruži drugačiji model automobila od onog koji je prvobitno rezervisan za ekvivalentni ili viši tip modela.

POREZ NA DODATU VREDNOST - PDV: Sve cene najma podležu PDV-u.

Newsletter-prijavi se
Nabavite više putnih inspiracija, saveta i ekskluzivnih ponuda
Došlo je do greške.