OPŠTI USLOVI

Starost: Lice koje iznajmljuje vozilo mora imati minimum 21 godine za grupe A, B, 23 godine za grupe C, E, H i 25 godina za sve ostale grupe vozila.. 

Vozačka dozvola: Neophodno je posedovanje vozačke dozvole koja je važeća najmanje godinu dana (za državljane zemalja koje ne pripadaje EU, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola).

Saobraćajne kazne: Kazne i dodatne administrativne zabrane koje su proistekle iz prekršaja bilo kog člana Zakona o saobraćaju Republike Srbije tokom perioda najma padaju isključivo na teret KORISNIKA najma. Ukoliko postoje bilo koji dodatni administrativni troškovi, u iznosu od 15EUR+PDV, biće plaćeni od strane KORISNIKA najma. 

Minimalan najam: Jedan dan. Na kraju najma Hertz omogućava dodatni rok od 29 minuta za povratak vozila posle ugovorenog vremena koji se ne naplažuju. Posle 29 minuta omogućeni period ističe , a zakupcu će biti naplaćen ceo sledeći dan.

Način plaćanja: HERTZ platne kartice i vaučeri, AMEX, VISA/MASTERCARD i DINERS CLUB. Depoziti u gotovini se ne prihvataju.

Odgovornost trećeg lica: Iznajmljeno vozilo je osigurano od štete prema trećem licu u skladu sa srpskim zakonom i kopija dokumenta koja se na to odnosi nalazi se u kolima.

Odgovornost korisnika najma: U slučaju štete ili gubitka iznajmljenog vozila ili njegovog dela, kao i u slučaju požara, lomljenja stakala ili krađe, KORISNIK najma ili bilo koje dodatno ovlašćeno lice snose odgovornost u potpunosti.

Osiguranje od štete na vozilu (C.D.W.): Odgovornost KORISNIKA najma za štete načinjene na vozilima koja su u vlasništvu HERTZ-a uređena je uslovima Ugovora o najmu i iznosi 500EUR+PDV za grupe A, B, 700EUR+PDV za grupe C, E, G, H, N, 900EUR+PDV za grupe K, I, M, J, P, Q, T, X, Y ili 1.400EUR+PDV za grupe R, U, V, W.

Osiguranje od krađe (T.P.): Odgovornost KORISNIKA najma za krađu ili štete nastale tokom pokušaja krađe vozila koja su u vlasništvu HERTZ-a je uređena uslovima Ugovora o najmu.
 
Osiguranje od štete na kolima i Osiguranje od krađe ne pokrivaju štete nastale na donjem postrojenju vozila, gumama i felnama,krađu ratkapni, radija/CD plejera, registracionih dokumenata, ključeva ili krađu ličnog prtljaga.Osiguranje od štete na kolima i Osiguranje od krađe ne pokrivaju bilo koju štetu ili krađu ukoliko je KORISNIK najma prekršio uslove korišćenja vozila ili je upravljao vozilom u suprotnosti sa Ugovorom o najmu i/ili na nelegalan način. 

Super osiguranje od štete na vozilu (S.C.D.W.): KORISNIK najma može umanjiti plaćanje na 100EUR+PDV za grupe A, B, 100EUR+PDV za grupe C, E, G, H, N, 200EUR+PDV za grupe K, I, M, J, P, Q, T, X, Y, ili 400EUR za grupe R, U, V, W kupovinom dodatnog osiguranja u iznosu od 6EUR dnevno +PDV za grupe A, B, 9EUR dnevno +PDV za grupe C, E, G, H, N, 12EUR dnevno +PDV za grupe K, I, M, J, P, Q, T, X, Y  i 18EUR dnevno +PDV za grupe R, U, V, W.

Super osiguranje od štete na vozilu (S.C.D.W.) može biti prihvaćeno tek nakon prihvatanja Osiguranja od štete na kolima (C.D.W.). Odgovornost za gubitak dodatne opreme, dokumenata, štete na gumama ili bilo kog drugog dela donjeg postrojenja vozilane prestaje sa važenjem i ne sme bitit ograničena u bilo kom slučaju.

U slučaju štete ili krađe, obavezni su odgovarajuće policijski izveštajikojima se opravdava pokriće gore navedenog Osiguranja. 

Taksa u slučaju nezgode: U slučaju nezgode koja je proistekla iz odgovornosti KORISNIKA najma, KORISNIK najma je obavezan da plati HERTZ-u nepovratnu naknadu od 15EUR+PDV kako bi se pokrili administrativni troškovi.

Taksa za dodatnog vozača: 6EUR dnevno +PDV.

Taksa za aerodromske usluge: 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu, za najam koji je započet na aerodromu.

Taksa za gorivo i ponovno punjenje: KORISNIK najma plaća gorivo. Za svako naknadno punjenje plaća se 15EUR+PDV.

Sedišta za decu: Dostupna na zahtev uz nadoknadu od 5EUR+PDV po danu. 

Lanci za sneg mogu biti obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu od 3EUR+PDV po danu. 

Taksa za najam izvan radnog vremena: Za najam izvan lokalnog radnog vremena naknade iznose: 25EUR+PDV do 23:00h, odnosno 38EUR+PDV nakon 23:00h.

Taksa za preuzimanje/isporuku: Preuzimanje i isporuka van lokacije HERTZ-a, a na teritoriji grada dodatno se naplaćuje 25EUR+PDV. Za preuzimanje i isporuku van grada dodatno se naplaćuje 0.6EUR+PDV/Km.

Noćna isporuka /naplata: € 25 + PDV se primenjuje za sva preuzimanja i/ ili ostaviti na aerodromu u periodu od 21:00 - 08:00 .

Najam u inostranstvu: Sa vozilima HERTZ-a možete putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima. Pitati prilikom rezervacije. Hertz vozilima je dozvoljeno da prelazi granica pod posebnim uslovima uz naknadu od € 35 + PDV ( Naknada važi u svim kontinentalnim evropskim zemljama, osim Kosova ). Molimo Vas da pitajte prilikom rezervacije.

Zimske Gume: Zimske gume su uključene u cenu 

Porezi: Sve cene najma uključuju PDV od 20%.

Newsletter-prijavi se
Nabavite više putnih inspiracija, saveta i ekskluzivnih ponuda
Došlo je do greške.
Uspešno ste pretplaćeni.