flex_drive_1280

Flex Drive Uslovi i Odredbe

  1. Minimalan period najma je 1 mesec.
  2. Od zakupca će se tražiti da unapred plati iznos jedne mesečne cene najma i pretplatu u iznosu od 2 mesečne cene najma
  3. Pretplata će biti vraćena samo ukoliko je najam raskinut nakon neprekidnog perioda od 18 meseci.
  4. Mesečni period najma počinje na dan preuzimanja vozila I obnavlja se mesečno, posle uspešne predautorizacije. Ukoliko naplata nije moguća, zakupac mora vozilo da vrati u roku od 24 sata.
  5. Zakupac ima pravo da prekine najam vozila u bilo kom trenutku. Imajte na umu da su sve cene koje se primenjuju za ovaj program izračunate na mesečnom nivou. Prilagođavanje cene najma neće biti moguće za vozila koja su vraćena ranije od prvobitno naznačenog datuma.

Naknada za otkazivanje

  • Ukoliko zakupac otkaže rezervaciju do 7 dana pre datuma preuzimanja, refundiraće se puni iznos (mesečni najam I avansno plaćanje).
  • Naknada za otkazivanje u iznosu od 40€ + PDV primenjuje se ukoliko se rezervacija otkaže za manje od 7 dana pre datuma preuzimanja. Isti iznos naknade se primenjuje ukoliko vozač nije kvalifikovan za iznajmljivanje automobila (npr. zbog starosnih ograničenja / nevažeće vozačke dozvole).

Naknada za ne pojavljivanje

Naknada za ne pojavljivanje: Ukoliko se zakupac ne pojavi u dogovoreno vreme za preuzimanje vozila bez prethodne najave, Hertz će vratiti unapred plaćeni iznos, umanjen za proviziju u iznosu od 50€+ PDV.

Newsletter-prijavi se
Nabavite više putnih inspiracija, saveta i ekskluzivnih ponuda
Došlo je do greške.